Κατάθλιψη

Πρόκειται για μια ψυχική διαταραχή. Για να τεθεί η διάγνωση της καταθλιπτικής διαταραχής όμως, θα πρέπει να πληρούνται Πέντε ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα, σε διάρκεια 2 εβδομάδωνκαι αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή από την προηγούμενη καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου:

 • τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα είναι είτε (1) καταθλιπτική διάθεση είτε (2) απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης.
 • Καταθλιπτική διάθεση στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, σχεδόν κάθε ημέρα.
 • Σημαντική ελάττωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης, για όλες ή σχεδόν όλες τις δραστηριότητες, στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, σχεδόν κάθε ημέρα.
 • Σημαντική απώλεια βάρους χωρίς περιορισμό της τροφής ή αύξηση βάρους ή ελάττωση ή αύξηση της όρεξης σχεδόν κάθε ημέρα.
 • Αϋπνία ή υπερυπνία, σχεδόν κάθε ημέρα.
 • Ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση, σχεδόν κάθε ημέρα.
 • Κόπωση ή έλλειψη ενεργητικότητας, σχεδόν κάθε ημέρα.
 • Αίσθημα ματαιότητας ή υπερβολής ή αδικαιολόγητης ενοχής, σχεδόν κάθε ημέρα.
 • Μείωση της ικανότητας σκέψης ή συγκέντρωσης ή αναποφασιστικότητα, σχεδόν κάθε ημέρα.

Τα συμπτώματα αυτά, έχουν ως αποτέλεσμα, να βιώνει το άτομο σημαντική δυσκολία, στο να αντιμετωπίσει τις καθημερινές του ανάγκες.

Δυσθυμία

H δυσθυμία, περιλαμβάνει καταθλιπτική διάθεση, στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, τις περισσότερες μέρες, όπως φαίνεται, είτε από την υποκειμενική εκτίμηση, είτε από την παρατήρηση των άλλων, για τουλάχιστον 2 χρόνια. Παράλληλα με την καταθλιπτική διάθεση, χρειάζεται το άτομο να εμφανίζει:

 • ελαττωμένη όρεξη ή υπερφαγία.
 • αϋπνία ή υπερυπνία.
 • χαμηλή ενεργητικότητα ή κόπωση.
 • χαμηλή αυτοεκτίμηση.
 • ελαττωμένη συγκέντρωση ή δυσκολία λήψης αποφάσεων.
 • αισθήματα απελπισίας.